Senast publicerat 09-05-2021 17:46

Utlåtande FvUU 5/2015 rd E 18/2015 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets utredning: RIF; kommissionens förslag om omplacering och vidarebosättning i EU

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets utredning: RIF; kommissionens förslag om omplacering och vidarebosättning i EU (E 18/2015 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • inrikesminister Petteri Orpo 
 • överdirektör, enheten för internationella frågor Laura Yli-Vakkuri 
  inrikesministeriet
 • migrationsdirektör Tuomo Kurri 
  inrikesministeriet
 • gränssäkerhetsexpert Mika Rytkönen 
  inrikesministeriet
 • enhetschef Nina Nordström 
  utrikesministeriet
 • medarbetare Sebastian Gahnström 
  utrikesministeriet
 • regeringsråd Olli Sorainen 
  arbets- och näringsministeriet
 • överinspektör Juha-Pekka Suomi 
  arbets- och näringsministeriet
 • Senior Specialist Tuomas Koljonen 
  Migrationsverket.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • inrikesministeriet, polisavdelningen
 • Flyktingrådgivningen rf.

Utskottet har fått ett meddelande, ingenting att yttra: 

 • Diskrimineringsombudsmannens byrå.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se: kommissionens förslag om omplacering och vidarebosättning i EU. 

Regeringens ståndpunkt

Se statsrådets utredning: inrikesministeriets PM 5.6.2015 SM2015-00129. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se HaVL 5/2015 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar regeringens ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 12.6.2015 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Pirkko Mattila saf 
 
medlem 
Thomas Blomqvist sv 
 
medlem 
Antti Häkkänen saml 
 
medlem 
Mika Kari sd 
 
medlem 
Elsi Katainen cent 
 
medlem 
Kari Kulmala saf 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Olli-Poika Parviainen gröna 
 
medlem 
Juha Pylväs kesk 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala saf 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
ersättare 
Pertti Hakanen cent 
 
ersättare 
Ilkka Kantola sd 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ossi Lantto 
 

AVVIKANDE MENING 1

Motivering

Se HaVL 5/2015 vp. 

Avvikande mening

Kläm 

Jag föreslår

att utskottet inte omfattar regeringens ståndpunkt. 
Helsingfors 12.6.2015
Vesa-Matti Saarakkala saf 
 

AVVIKANDE MENING 2

Motivering

Se HaVL 5/2015 vp. 

Avvikande mening

Kläm 

Jag föreslår

att utskottet inte omfattar regeringens ståndpunkt utan 1. stöder kommissionens förslag med beaktande av det ovan nämnda 2. betonar att ett system som baserar sig på frivillighet i mottagarlandet inte leder till ett gott slutresultat i denna exceptionella situation, och att man måste kunna avvika från frivillighetsprincipen när mekanismen för nödsituationer tillämpas i undantagsförhållanden 3. anser det nödvändigt att Finland ökar sin nuvarande flyktingkvot behärskat eller att personer som tas emot på basen av mekanismen för nödsituationer inte minskar på flyktingkvoten. 
Helsingfors 12.6.2015
Olli-Poika Parviainen gröna 
 

AVVIKANDE MENING 3

Motivering

Se HaVL 5/2015 vp. 

Avvikande mening

Kläm 

Jag föreslår

att utskottet inte omfattar regeringens ståndpunkt utan stöder kommissionens förslag. 
Helsingfors 12.6.2015
Thomas Blomqvist sv