Utlåtande
FvUU
6
2015 rd
Förvaltningsutskottet
Statsrådets utredning: RIF; En europeisk migrationsagenda
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: RIF; En europeisk migrationsagenda (E 17/2015 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
inrikesminister
Petteri
Orpo
överdirektör, enheten för internationella frågor
Laura
Yli-Vakkuri
inrikesministeriet
migrationsdirektör
Tuomo
Kurri
inrikesministeriet
sakkunnig, gränsbevakningsavdelningen, övl
Mika
Rytkönen
inrikesministeriet
enhetschef
Nina
Nordström
utrikesministeriet
medarbetare
Sebastian
Gahnström
utrikesministeriet
regeringsråd
Olli
Sorainen
arbets- och näringsministeriet
överinspektör
Juha-Pekka
Suomi
arbets- och näringsministeriet
specialsakkunnig
Tuomas
Koljonen
Migrationsverket.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
inrikesministeriet, polisavdelningen
Flyktingrådgivningen rf.
Inget yttrande av 
Diskrimineringsombudsmannens byrå.
UTREDNINGEN
Förslaget
Se: RIF; En europeisk migrationsagenda. 
Statsrådets ståndpunkt
Se inrikesministeriets E-skrivelse 3.6.2015 SM2015-00118. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se HaVL 6/2015 vp. 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Förvaltningsutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 12.6.2015 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Pirkko
Mattila
saf
medlem
Thomas
Blomqvist
sv
medlem
Antti
Häkkänen
saml
medlem
Mika
Kari
sd
medlem
Elsi
Katainen
cent
medlem
Kari
Kulmala
saf
medlem
Mikko
Kärnä
cent
medlem
Sirpa
Paatero
sd
medlem
Olli-Poika
Parviainen
gröna
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Vesa-Matti
Saarakkala
saf
medlem
Matti
Semi
vänst
medlem
Mari-Leena
Talvitie
saml
ersättare
Pertti
Hakanen
cent
ersättare
Ilkka
Kantola
sd.
Sekreterare var
utskottsråd
Ossi
Lantto.
Senast publicerat 10.5.2016 11:36