Senast publicerat 09-05-2021 17:46

Utlåtande FvUU 6/2015 rd E 17/2015 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets utredning: RIF; En europeisk migrationsagenda

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: RIF; En europeisk migrationsagenda (E 17/2015 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • inrikesminister Petteri Orpo 
 • överdirektör, enheten för internationella frågor Laura Yli-Vakkuri 
  inrikesministeriet
 • migrationsdirektör Tuomo Kurri 
  inrikesministeriet
 • sakkunnig, gränsbevakningsavdelningen, övl Mika Rytkönen 
  inrikesministeriet
 • enhetschef Nina Nordström 
  utrikesministeriet
 • medarbetare Sebastian Gahnström 
  utrikesministeriet
 • regeringsråd Olli Sorainen 
  arbets- och näringsministeriet
 • överinspektör Juha-Pekka Suomi 
  arbets- och näringsministeriet
 • specialsakkunnig Tuomas Koljonen 
  Migrationsverket.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • inrikesministeriet, polisavdelningen
 • Flyktingrådgivningen rf.

Inget yttrande av 

 • Diskrimineringsombudsmannens byrå.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se: RIF; En europeisk migrationsagenda. 

Statsrådets ståndpunkt

Se inrikesministeriets E-skrivelse 3.6.2015 SM2015-00118. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se HaVL 6/2015 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 12.6.2015 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Pirkko Mattila saf 
 
medlem 
Thomas Blomqvist sv 
 
medlem 
Antti Häkkänen saml 
 
medlem 
Mika Kari sd 
 
medlem 
Elsi Katainen cent 
 
medlem 
Kari Kulmala saf 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Olli-Poika Parviainen gröna 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala saf 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
ersättare 
Pertti Hakanen cent 
 
ersättare 
Ilkka Kantola sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ossi Lantto.