Senast publicerat 23-01-2018 10:12

Utlåtande FvUU 8/2017 rd U 30/2016 rd  Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Eurodacregister)

Förvaltningsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Eurodacregister) (U 30/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 40/2016 rd — U 30/2016 rd har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Eurodacregister) (U 30/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 4/2017 rd — U 30/2016 rd har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnigKukkaKrüger
  inrikesministeriet
 • lagstiftningsrådHanneleTaavila
  inrikesministeriet
 • konsultativ tjänstemanLeenaRantalankila
  justitieministeriet
 • ambassadrådVirpiKankare
  utrikesministeriet
 • dataombudsmanReijoAarnio
  dataombudsmannens byrå

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtande FvUU 31/2016 rd i ärendet och godkänt ställningstagandet i protokollet 9.12.2016.  

DE KOMPLETTERANDE SKRIVELSERNA

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 272 och A / Asetus 603/2013 och hänvisning till Eutori EU/2016/0959. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 30/2016 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (HaVL 8/2017 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 31.5.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JuhoEerolasaf
medlem
AndersAdlercreutzsv
medlem
ElsiKatainencent
medlem
KariKulmalana
medlem
AnttiKurvinencent
medlem
SirpaPaaterosd
medlem
JuhaPylväscent
medlem
WilleRydmansaml
medlem
JoonaRäsänensd
medlem
Vesa-MattiSaarakkalana
medlem
MattiSemivänst
ersättare
LasseHautalacent.

Sekreterare var

utskottsråd
Minna-LiisaRinne.