Direkt till innehållet

GrUU 10/2020 rd

Senast publicerat 10-07-2020 10:42

Utlåtande GrUU 10/2020 rd U 9/2020 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska investeringsbankens förslag om inrättande av en garantifond med anledning av covid-19 (EU:s covid-19 -garantifond)

Grundlagsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska investeringsbankens förslag om inrättande av en garantifond med anledning av covid-19 (EU:s covid-19 -garantifond) (U 9/2020 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för utlåtande till stora utskottet. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska investeringsbankens förslag om inrättande av en garantifond med anledning av covid-19 (EU:s covid-19 -garantifond) (U 9/2020 rd): En kompletterande skrivelse UKU 11/2020 rd har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • finansrådKristinaSarjo
    finansministeriet
  • professorPäiviLeino-Sandberg
  • professorTuomasOjanen
  • professorJanneSalminen.

SKRIVELSEN OCH DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se hänvisning till Eutori EU/2020/0096. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 9/2020 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (PeVL 10/2020 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på de konstitutionella anmärkningarna ovan. 
Helsingfors 8.5.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JohannaOjala-Niemeläsd
vice ordförande
AnttiHäkkänensaml
medlem
BellaForsgréngröna
medlem
MariaGuzeninasd
medlem
OlliImmonensaf
medlem
HilkkaKemppicent
medlem
MikkoKinnunencent
medlem
AnnaKontulavänst
medlem
MarkusLohicent
medlem
MatsLöfströmsv
medlem
WilleRydmansaml
medlem
TuulaVäätäinensd
ersättare
JohannesKoskinensd
ersättare
LeenaMerisaf
ersättare
IirisSuomelagröna.

Sekreterare var

utskottsråd
MattiMarttunen.