Direkt till innehållet

GrUU 13/2017 rd

Senast publicerat 19-07-2017 16:46

Utlåtande GrUU 13/2017 rd U 21/2017 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till ändring av Schengens informationssystem (SIS)

Grundlagsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till ändring av Schengens informationssystem (SIS) (U 21/2017 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsrådHanneleTaavila
  inrikesministeriet
 • gränssäkerhetsexpert, kommendörkaptenMikkoSimola
  inrikesministeriet
 • dataombudsmanReijoAarnio
  dataombudsmannens byrå
 • juris magisterNiklasVainio

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • professorJuhaLavapuro
 • professorTuomasOjanen

STATSRÅDETS SKRIVELSE

Förslaget

Se EU-dokument: Eutori EU/2016/1830, EU/2016/1831, EU/2016/1833.  

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 21/2017 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet PeVL 13/2017 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 31.3.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnnikaLapintievänst
vice ordförande
TapaniTöllicent
medlem
MariaGuzeninasd
medlem
Anna-MajaHenrikssonsv
medlem
HannuHoskonencent
medlem
AnttiHäkkänensaml
medlem
IlkkaKantolasd
medlem
AnttiKurvinencent
medlem
JaanaLaitinen-Pesolasaml
medlem
MarkusLohicent
medlem
LeenaMerisaf
medlem
VilleNiinistögröna
medlem
WilleRydmansaml
medlem
VilleSkinnarisd
ersättare
MatsLöfströmsv

Sekreterare var

utskottsråd
MikaelKoillinen