Utlåtande
GrUU
13
2017 rd
Grundlagsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till ändring av Schengens informationssystem (SIS)
Till stora utskottet
INLEDNING
Ärende
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till ändring av Schengens informationssystem (SIS) (U 21/2017 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
lagstiftningsråd
Hannele
Taavila
inrikesministeriet
gränssäkerhetsexpert, kommendörkapten
Mikko
Simola
inrikesministeriet
dataombudsman
Reijo
Aarnio
dataombudsmannens byrå
juris magister
Niklas
Vainio
Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 
professor
Juha
Lavapuro
professor
Tuomas
Ojanen
STATSRÅDETS SKRIVELSE
Förslaget
Se EU-dokument: Eutori EU/2016/1830, EU/2016/1831, EU/2016/1833.  
Regeringens ståndpunkt
Se dokument U 21/2017 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE
Se det finska dokumentet PeVL 13/2017 vp. 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Grundlagsutskottet meddelar,
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 31.3.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Annika
Lapintie
vänst
vice ordförande
Tapani
Tölli
cent
medlem
Maria
Guzenina
sd
medlem
Anna-Maja
Henriksson
sv
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Antti
Häkkänen
saml
medlem
Ilkka
Kantola
sd
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Jaana
Laitinen-Pesola
saml
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Leena
Meri
saf
medlem
Ville
Niinistö
gröna
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Ville
Skinnari
sd
ersättare
Mats
Löfström
sv
Sekreterare var
utskottsråd
Mikael
Koillinen
Senast publicerat 19.7.2017 16:46