Direkt till innehållet

GrUU 13/2018 rd

Senast publicerat 30-08-2018 11:33

Utlåtande GrUU 13/2018 rd U 4/2018 rd E 115/2017 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att stärka det finanspolitiska ansvarstagandet och den medelfristiga budgetpolitiska inriktningen i medlemsstaternaStatsrådets utredning: Europeiska kommissionens förslag till utvecklandet av ekonomiska och monetära unionen

Grundlagsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att stärka det finanspolitiska ansvarstagandet och den medelfristiga budgetpolitiska inriktningen i medlemsstaterna (U 4/2018 rd): Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets utredning: Europeiska kommissionens förslag till utvecklandet av ekonomiska och monetära unionen (E 115/2017 rd). Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. Stora utskottet tar ställning i ärendet efter att ha fått del av de i E-skrivelsen nämnda skrivelserna enligt 96 § i grundlagen och övriga utredningar. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsrådJohannesLeppo
  statsrådets kansli
 • konsultativ tjänstemanJussiLindgren
  statsrådets kansli
 • budgetrådNikoIjäs
  finansministeriet
 • finansrådSusannaIkonen
  finansministeriet
 • professorPäiviLeino-Sandberg
 • biträdande professorJanneSalminen
 • professorJukkaSnell
 • juris doktorTomiTuominen
 • professorKaarloTuori.

SKRIVELSEN OCH UTREDNINGEN

Förslaget

Se dokument Eutori EU/2017/1752, EU-dokument COM(2017) 824 final, samt Eutori EU/2017/1748, EU/2017/1750, EU/2017/1751, EU/2017/1752, EU/2017/1753, EU/2017/1754, EU/2017/1755.  

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 4/2018 rd och E 115/2017 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska dokumentet (PeVL 13/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar,

att utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt i ärendet men fäster uppmärksamhet vid de konstitutionella aspekter som nämns ovan. 
Helsingfors 2.5.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnnikaLapintievänst
vice ordförande
TapaniTöllicent
medlem
MariaGuzeninasd
medlem
HannuHoskonencent
medlem
IlkkaKantolasd
medlem
KimmoKiveläblå
medlem
AnttiKurvinencent
medlem
MiaLaihosaml
medlem
MarkusLohicent
medlem
LeenaMerisaf
medlem
JuhaRehulacent
medlem
WilleRydmansaml
medlem
ArtoSatonensaml
medlem
VilleSkinnarisd
medlem
MattiTorvinenblå
ersättare
MaaritFeldt-Rantasd
ersättare
BenZyskowiczsaml.

Sekreterare var

utskottsråd
MattiMarttunen.