Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

GrUU 14/2017 rd

Senast publicerat 04-07-2017 14:54

Utlåtande GrUU 14/2017 rd U 30/2016 rd  Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Eurodacregister)

Grundlagsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Eurodacregister) (U 30/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 4/2017 vp - U 30/2016 vp har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsrådHanneleTaavila
  inrikesministeriet
 • specialsakkunnigKukkaKrüger
  inrikesministeriet
 • dataombudsmanReijoAarnio
  dataombudsmannens byrå.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • professorJuhaLavapuro
 • professorTuomasOjanen.

Samband med andra handlingar

Grundlagsutskottet har tidigare lämnat utlåtande GrUU 33/2016 rd i ärendet.  

STATSRÅDETS KOMPLETTERANDE SKRIVELSE

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 272 och A / Asetus 603/2013 och hänvisning till Eutori EU/2016/0959. 

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 30/2016 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet PeVL 14/2017 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar

att det omfattar regeringens ståndpunkt med konstitutionella anmärkningar. 
Helsingfors 7.4.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnnikaLapintievänst
vice ordförande
TapaniTöllicent
medlem
SimonElona
medlem
MariaGuzeninasd
medlem
HannuHoskonencent
medlem
AnttiHäkkänensaml
medlem
IlkkaKantolasd
medlem
KimmoKiveläna
medlem
AnttiKurvinencent
medlem
MarkusLohicent
medlem
WilleRydmansaml
medlem
VilleSkinnarisd
ersättare
MatsLöfströmsv.

Sekreterare var

utskottsråd
MikaelKoillinen.