Senast publicerat 09-05-2021 18:46

Utlåtande GrUU 19/2017 rd U 64/2013 rd Grundlagsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning (inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten)

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning (inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten) (U 64/2013 rd): En kompletterande skrivelse UJ 29/2016 vp - U 64/2013 vp har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • specialsakkunnig Lauri Rautio 
    justitieministeriet
  • professor Päivi Leino-Sandberg 

Samband med andra handlingar

Grundlagstskottet har tidigare lämnat utlåtande i ärendet (GrUU 61/2016 rd) samt ställningstagande PeVP 9/2017 vp. 

KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2013/0573, EU/2013/1356, EU/2013/1359, EU-dokument COM(2013) 532, COM(2013) 535. 

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 64/2017 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet PeVL 19/2017 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 30.5.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Annika Lapintie vänst 
 
vice ordförande 
Tapani Tölli cent 
 
medlem 
Anna-Maja Henriksson sv 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Kimmo Kivelä na 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Jaana Laitinen-Pesola saml 
 
medlem 
Leena Meri saf 
 
medlem 
Outi Mäkelä saml 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Ville Skinnari sd 
 
ersättare 
Maarit Feldt-Ranta sd 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikael Koillinen