Utlåtande
GrUU
20
2017 rd
Grundlagsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (definitionsförordningen)
Till stora utskottet
INLEDNING
Ärende
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (definitionsförordningen) (U 35/2016 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (definitionsförordningen) (U 35/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 7/2017 vp - U 35/2016 vp har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
specialsakkunnig
Johanna
Räty
inrikesministeriet
lagstiftningsråd
Timo
Makkonen
justitieministeriet
professor
Päivi
Leino-Sandberg
juris doktor
Eeva
Nykänen
Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 
inrikesministeriet
högsta förvaltningsdomstolen
professor
Tuomas
Ojanen
biträdande professor
Janne
Salminen
professor
Veli-Pekka
Viljanen
Samband med andra handlingar
Utskottet har tidigare lämnat utlåtande i ärendet (PeVL 43/2016 vp). 
KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN
Förslaget
Se dokument: Eutori EU/2017/0418, EU/2017/1004, EU/2017/1005, EU-dokument COM(2017) 270, COM(2017) 271, SEC(2017) 250.  
Regeringens ståndpunkt
Se dokument U 35/2017 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE
Se det finska dokumentet PeVL 20/2017 vp. 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Grundlagsutskottet meddelar,
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar.  
Helsingfors 31.5.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Annika
Lapintie
vänst
medlem
Simon
Elo
saf
medlem
Maria
Guzenina
sd
medlem
Anna-Maja
Henriksson
sv
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Kimmo
Kivelä
na
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Ville
Skinnari
sd
ersättare
Maarit
Feldt-Ranta
sd
ersättare
Mats
Löfström
sv
Sekreterare var
utskottsråd
Mikael
Koillinen
Senast publicerat 19.7.2017 15:20