Senast publicerat 19-07-2017 15:20

Utlåtande GrUU 20/2017 rd U 35/2016 rd  Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (definitionsförordningen)

Grundlagsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (definitionsförordningen) (U 35/2016 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (definitionsförordningen) (U 35/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 7/2017 vp - U 35/2016 vp har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnigJohannaRäty
  inrikesministeriet
 • lagstiftningsrådTimoMakkonen
  justitieministeriet
 • professorPäiviLeino-Sandberg
 • juris doktorEevaNykänen

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • inrikesministeriet
 • högsta förvaltningsdomstolen
 • professorTuomasOjanen
 • biträdande professorJanneSalminen
 • professorVeli-PekkaViljanen

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtande i ärendet (PeVL 43/2016 vp). 

KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2017/0418, EU/2017/1004, EU/2017/1005, EU-dokument COM(2017) 270, COM(2017) 271, SEC(2017) 250.  

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 35/2017 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet PeVL 20/2017 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar.  
Helsingfors 31.5.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnnikaLapintievänst
medlem
SimonElosaf
medlem
MariaGuzeninasd
medlem
Anna-MajaHenrikssonsv
medlem
HannuHoskonencent
medlem
KimmoKiveläna
jäsen
AnttiKurvinenkesk
medlem
MarkusLohicent
medlem
WilleRydmansaml
medlem
VilleSkinnarisd
ersättare
MaaritFeldt-Rantasd
ersättare
MatsLöfströmsv

Sekreterare var

utskottsråd
MikaelKoillinen