Senast publicerat 09-05-2021 18:52

Utlåtande GrUU 21/2017 rd U 3/2017 rd Grundlagsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) (U 3/2017 rd): En kompletterande skrivelse UJ 17/2017 rd har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • gränssäkerhetsexpert, kommendörkapten Mikko Simola 
    inrikesministeriet
  • dataombudsman Reijo Aarnio 
    dataombudsmannens byrå

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtande i ärendet (PeVL 3/2017 vp). 

STATSRÅDETS SKRIVELSE

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2016/1677, EU-dokument COM(2016) 731.  

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 3/2017 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet PeVL 21/2017 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar.  
Helsingfors 1.6.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Annika Lapintie vänst 
 
medlem 
Anna-Maja Henriksson sv 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Ilkka Kantola sd 
 
medlem 
Kimmo Kivelä na 
 
medlem 
Jaana Laitinen-Pesola saml 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Leena Meri saf 
 
medlem 
Outi Mäkelä saml 
 
medlem 
Ulla Parviainen cent 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
ersättare 
Markku Eestilä saml 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikael Koillinen