Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

GrUU 21/2017 rd

Senast publicerat 20-07-2017 10:34

Utlåtande GrUU 21/2017 rd U 3/2017 rd  Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)

Grundlagsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) (U 3/2017 rd): En kompletterande skrivelse UJ 17/2017 rd har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • gränssäkerhetsexpert, kommendörkaptenMikkoSimola
    inrikesministeriet
  • dataombudsmanReijoAarnio
    dataombudsmannens byrå

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtande i ärendet (PeVL 3/2017 vp). 

STATSRÅDETS SKRIVELSE

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2016/1677, EU-dokument COM(2016) 731.  

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 3/2017 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet PeVL 21/2017 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar.  
Helsingfors 1.6.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnnikaLapintievänst
medlem
Anna-MajaHenrikssonsv
medlem
HannuHoskonencent
medlem
IlkkaKantolasd
medlem
KimmoKiveläna
medlem
JaanaLaitinen-Pesolasaml
medlem
MarkusLohicent
medlem
LeenaMerisaf
medlem
OutiMäkeläsaml
medlem
UllaParviainencent
medlem
WilleRydmansaml
ersättare
MarkkuEestiläsaml

Sekreterare var

utskottsråd
MikaelKoillinen