Utlåtande
GrUU
21
2017 rd
Grundlagsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)
Till stora utskottet
INLEDNING
Ärende
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) (U 3/2017 rd): En kompletterande skrivelse UJ 17/2017 rd har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
gränssäkerhetsexpert, kommendörkapten
Mikko
Simola
inrikesministeriet
dataombudsman
Reijo
Aarnio
dataombudsmannens byrå
Samband med andra handlingar
Utskottet har tidigare lämnat utlåtande i ärendet (PeVL 3/2017 vp). 
STATSRÅDETS SKRIVELSE
Förslaget
Se dokument: Eutori EU/2016/1677, EU-dokument COM(2016) 731.  
Regeringens ståndpunkt
Se dokument U 3/2017 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE
Se det finska dokumentet PeVL 21/2017 vp. 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Grundlagsutskottet meddelar,
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar.  
Helsingfors 1.6.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Annika
Lapintie
vänst
medlem
Anna-Maja
Henriksson
sv
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Ilkka
Kantola
sd
medlem
Kimmo
Kivelä
na
medlem
Jaana
Laitinen-Pesola
saml
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Leena
Meri
saf
medlem
Outi
Mäkelä
saml
medlem
Ulla
Parviainen
cent
medlem
Wille
Rydman
saml
ersättare
Markku
Eestilä
saml
Sekreterare var
utskottsråd
Mikael
Koillinen
Senast publicerat 20.7.2017 10:34