Utlåtande
GrUU
26
2016 rd
Grundlagsutskottet
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om öveföring av personuppgifter mellan EU och Förenta staterna
Till stora utskottet
INLEDNING
Ärende
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om öveföring av personuppgifter mellan EU och Förenta staterna (E 33/2016 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
specialsakkunnig i EU-ärenden
Anu
Talus
justitieministeriet
dataombudsman
Reijo
Aarnio
dataombudsmannens byrå
professor
Juha
Lavapuro
professor
Tuomas
Ojanen
professor
Tomi
Voutilainen
UTREDNINGEN
Förslaget
Se dokument: Eutori EU/2016/0699, EU-dokument COM(2016) 117. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument E 33/2016 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE
Se det finska dokumentet GrUU 26/2016 vp. 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Grundlagsutskottet meddelar,
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar.  
Helsingfors 31.5.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Annika
Lapintie
vänst
medlem
Simon
Elo
saf
medlem
Maria
Guzenina
sd
medlem
Anna-Maja
Henriksson
sv
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Antti
Häkkänen
saml
medlem
Ilkka
Kantola
sd
medlem
Kimmo
Kivelä
saf
medlem
Jaana
Laitinen-Pesola
saml
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Leena
Meri
saf
medlem
Ville
Niinistö
gröna
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Ville
Skinnari
sd
ersättare
Mats
Löfström
sv
Sekreterare var
utskottsråd
Mikael
Koillinen
Senast publicerat 21.1.2019 15:39