Direkt till innehållet

GrUU 26/2016 rd

Senast publicerat 21-01-2019 15:39

Utlåtande GrUU 26/2016 rd E 33/2016 rd Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om öveföring av personuppgifter mellan EU och Förenta staterna

Grundlagsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om öveföring av personuppgifter mellan EU och Förenta staterna (E 33/2016 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • specialsakkunnig i EU-ärendenAnuTalus
    justitieministeriet
  • dataombudsmanReijoAarnio
    dataombudsmannens byrå
  • professorJuhaLavapuro
  • professorTuomasOjanen
  • professorTomiVoutilainen

UTREDNINGEN

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2016/0699, EU-dokument COM(2016) 117. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 33/2016 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet GrUU 26/2016 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar.  
Helsingfors 31.5.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnnikaLapintievänst
medlem
SimonElosaf
medlem
MariaGuzeninasd
medlem
Anna-MajaHenrikssonsv
medlem
HannuHoskonencent
medlem
AnttiHäkkänensaml
medlem
IlkkaKantolasd
medlem
KimmoKiveläsaf
medlem
JaanaLaitinen-Pesolasaml
medlem
MarkusLohicent
medlem
LeenaMerisaf
medlem
VilleNiinistögröna
medlem
WilleRydmansaml
medlem
VilleSkinnarisd
ersättare
MatsLöfströmsv

Sekreterare var

utskottsråd
MikaelKoillinen