Senast publicerat 09-05-2021 13:57

Utlåtande GrUU 28/2016 rd U 22/2016 rd Grundlagsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Smarta gränser)

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Smarta gränser) (U 22/2016 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • chef för enheten för internationellt samarbete, övl Mika Rytkönen 
  inrikesministeriet
 • polisdirektör Marko Viitanen 
  inrikesministeriet, polisavdelningen
 • överinspektör Heikki Huhtiniemi 
  dataombudsmannens byrå
 • professor (emeritus) Teuvo Pohjolainen 

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • professor Tuomas Ojanen 

SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2016/0851, EU/2016/0852, EU-dokument COM(2016) 194, COM(2016) 196, A / Asetus 1077/2011, A / Asetus 2016/399, A / Asetus 767/2008  

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 22/2016 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet PeVL 28/2016 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 3.6.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Annika Lapintie vänst 
 
vice ordförande 
Tapani Tölli cent 
 
medlem 
Simon Elo saf 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Anna-Maja Henriksson sv 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Antti Häkkänen saml 
 
medlem 
Ilkka Kantola sd 
 
medlem 
Kimmo Kivelä saf 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Leena Meri saf 
 
medlem 
Ville Niinistö gröna (delvis) 
 
medlem 
Ulla Parviainen cent 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Ville Skinnari sd 
 
ersättare 
Mats Löfström sv 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikael Koillinen