Utlåtande
GrUU
28
2016 rd
Grundlagsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Smarta gränser)
Till stora utskottet
INLEDNING
Ärende
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Smarta gränser) (U 22/2016 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
chef för enheten för internationellt samarbete, övl
Mika
Rytkönen
inrikesministeriet
polisdirektör
Marko
Viitanen
inrikesministeriet, polisavdelningen
överinspektör
Heikki
Huhtiniemi
dataombudsmannens byrå
professor (emeritus)
Teuvo
Pohjolainen
Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 
professor
Tuomas
Ojanen
SKRIVELSEN
Förslaget
Se dokument: Eutori EU/2016/0851, EU/2016/0852, EU-dokument COM(2016) 194, COM(2016) 196, A / Asetus 1077/2011, A / Asetus 2016/399, A / Asetus 767/2008  
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 22/2016 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE
Se det finska dokumentet PeVL 28/2016 vp. 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Grundlagsutskottet meddelar,
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 3.6.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Annika
Lapintie
vänst
vice ordförande
Tapani
Tölli
cent
medlem
Simon
Elo
saf
medlem
Maria
Guzenina
sd
medlem
Anna-Maja
Henriksson
sv
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Antti
Häkkänen
saml
medlem
Ilkka
Kantola
sd
medlem
Kimmo
Kivelä
saf
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Leena
Meri
saf
medlem
Ville
Niinistö
gröna (delvis)
medlem
Ulla
Parviainen
cent
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Ville
Skinnari
sd
ersättare
Mats
Löfström
sv
Sekreterare var
utskottsråd
Mikael
Koillinen
Senast publicerat 15.7.2016 11:38