Utlåtande
GrUU
29
2016 rd
Grundlagsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet)
Till stora utskottet
INLEDNING
Ärende
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet) (U 13/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 12/2016 vp - U 13/2016 vp har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
lagstiftningsråd
Tanja
Innanen
justitieministeriet
dataombudsman
Reijo
Aarnio
dataombudsmannens byrå
professor
Juha
Lavapuro
professor
Tuomas
Ojanen
Samband med andra handlingar
Utskottet har tidigare lämnat utlåtande i ärendet (GrUU 13/2015 rd).  
SKRIVELSEN
Förslaget
Se dokument: Eutori EU/2016/0549, EU-dokument COM(2016).  
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 13/2016 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE
Se det finska dokumentet PeVL 29/2016 vp. 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Se det finska dokumentet PeVL 29/2016 vp.
Helsingfors 3.6.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Annika
Lapintie
vänst
vice ordförande
Tapani
Tölli
cent
medlem
Simon
Elo
saf
medlem
Maria
Guzenina
sd
medlem
Anna-Maja
Henriksson
sv
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Antti
Häkkänen
saml
medlem
Ilkka
Kantola
sd
medlem
Kimmo
Kivelä
saf
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Jaana
Laitinen-Pesola
saml
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Leena
Meri
saf
medlem
Ville
Niinistö
gröna
medlem
Ulla
Parviainen
cent
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Ville
Skinnari
sd
ersättare
Mats
Löfström
sv
Sekreterare var
utskottsråd
Mikael
Koillinen
Senast publicerat 15.7.2016 12:08