Senast publicerat 19-07-2017 16:38

Utlåtande GrUU 3/2017 rd U 3/2017 rd  Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)

Grundlagsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) (U 3/2017 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • gränssäkerhetsexpert, kommendörkaptenMikkoSimola
    inrikesministeriet
  • dataombudsmanReijoAarnio
    dataombudsmannens byrå

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

  • professorJuhaLavapuro

STATSRÅDETS SKRIVELSE

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2016/1677, EU-dokument COM(2016) 731.  

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 3/2017 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet PeVL 3/2017 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar..  
Helsingfors 1.6.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnnikaLapintievänst
vice ordförande
TapaniTöllicent
medlem
SimonElona
medlem
Anna-MajaHenrikssonsv
medlem
HannuHoskonencent
jäsen
AnttiHäkkänenkok
medlem
AnttiKurvinencent
medlem
JaanaLaitinen-Pesolasaml
medlem
MarkusLohicent
medlem
LeenaMerisaf
medlem
UllaParviainencent
medlem
WilleRydmansaml
medlem
VilleSkinnarisd

Sekreterare var

utskottsråd
MikaelKoillinen