Utlåtande
Grundlagsutskottet
Statsrådets utredning: Den juridiska granskningen av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: Den juridiska granskningen av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan (E 32/2016 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
handelsråd
Kimmo
Sinivuori
utrikesministeriet
lagstiftningsråd
Maria
Pohjanpalo
utrikesministeriet
akademiprofessor
Martti
Koskenniemi
juris doktor
Janne
Salminen
professor
Veli-Pekka
Viljanen.
UTREDNINGEN
Förslaget
Se utrikesministeriets e-brev den 30 mars 2016. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument E 32/2016 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (PeVL 32/2016 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Grundlagsutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 15.6.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Annika
Lapintie
vänst
medlem
Simon
Elo
saf
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Antti
Häkkänen
saml
medlem
Ilkka
Kantola
sd
medlem
Kimmo
Kivelä
blå
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Jaana
Laitinen-Pesola
saml
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Leena
Meri
saf
medlem
Ville
Niinistö
gröna
medlem
Ulla
Parviainen
cent
medlem
Ville
Skinnari
sd
ersättare
Mats
Löfström
sv.
Sekreterare var
utskottsråd
Liisa
Vanhala.
Senast publicerat 9.1.2019 15:42