Direkt till innehållet

GrUU 33/2016 rd

Senast publicerat 05-09-2016 14:48

Utlåtande GrUU 33/2016 rd U 30/2016 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Eurodacregister)

Grundlagsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Eurodacregister) (U 30/2016 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • överinspektörTuuliKainulainen
  inrikesministeriet
 • överinspektörJohannaRäty
  inrikesministeriet
 • dataombudsmanReijoAarnio
  dataombudsmannens byrå
 • professorJuhaLavapuro
 • professorTuomasOjanen.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se hänvisning till Eutori EU/2016/0959, EU-dokument COM(2016) 272 och A/Asetus 603/2013. 

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 30/2016 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet PeVL 33/2016 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt men fäster uppmärksamhet vid de konstitutionella aspekterna i utlåtandet. 
Helsingfors 21.6.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnnikaLapintievänst
medlem
SimonElosaf
medlem
MariaGuzeninasd
medlem
HannuHoskonencent
medlem
IlkkaKantolasd
medlem
KimmoKiveläsaf
medlem
AnttiKurvinencent
medlem
JaanaLaitinen-Pesolasaml(delvis)
medlem
MarkusLohicent
medlem
LeenaMerisaf
medlem
VilleNiinistögröna
medlem
UllaParviainencent
medlem
WilleRydmansaml
medlem
VilleSkinnarisd(delvis)
ersättare
MatsLöfströmsv(delvis)

Sekreterare var

utskottsråd
MikaelKoillinen.