Direkt till innehållet

GrUU 43/2016 rd

Senast publicerat 30-11-2016 16:42

Utlåtande GrUU 43/2016 rd U 35/2016 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (definitionsförordningen)

Grundlagsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (definitionsförordningen) (U 35/2016 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • överinspektörJohannaRäty
    inrikesministeriet
  • lagstiftningsrådTimoMakkonen
    justitieministeriet
  • juris doktorEevaNykänen
  • professorTuomasOjanen

SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2016/1293, EU-dokument COM(2016) 466, D / Direktiivi 2003/109/EY  

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 35/2016 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet PeVL 43/2016 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 13.10.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnnikaLapintievänst
vice ordförande
TapaniTöllicent
medlem
SimonElosaf
medlem
Anna-MajaHenrikssonsv
medlem
AnttiHäkkänensaml
medlem
IlkkaKantolasd
medlem
KimmoKiveläsaf
medlem
JaanaLaitinen-Pesolasaml
medlem
MarkusLohicent
medlem
LeenaMerisaf
medlem
UllaParviainencent
medlem
VilleSkinnarisd
ersättare
JaniMäkeläsaf
ersättare
Anne-MariVirolainensaml

Sekreterare var

utskottsråd
LiisaVanhala