Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

GrUU 46/2018 rd

Senast publicerat 18-07-2019 09:36

Utlåtande GrUU 46/2018 rd U 46/2017 rd U 13/2016 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (det centraliserade Ecris-TCN-systemet)Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet)

Grundlagsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (det centraliserade Ecris-TCN-systemet) (U 46/2017 rd): En kompletterande skrivelse UJ 29/2018 rd — U 46/2017 rd har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • lagstiftningsrådTanjaInnanen
    justitieministeriet
  • dataombudsmanReijoAarnio
    dataombudsmannens byrå
  • professorJuhaLavapuro
  • professorTuomasOjanen.

Samband med andra handlingar

Grundlagsutskottet har tidigare lämnat utlåtandena GrUU 32/2017 rd och GrUU 53/2017 rd i ärendet. 

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2017) 344 final och hänvisningarna till Eutori EU/2016/0549 och EU/2017/1145. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 46/2017 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (PeVL 46/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar

att utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt i ärendet men fäster uppmärksamhet vid de konstitutionella aspekter som nämns ovan. 
Helsingfors 5.12.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnnikaLapintievänst
medlem
MariaGuzeninasd
medlem
Anna-MajaHenrikssonsv
medlem
HannuHoskonencent
medlem
IlkkaKantolasd
medlem
KimmoKiveläblå
medlem
AnttiKurvinencent
medlem
MiaLaihosaml
medlem
VilleNiinistögröna
medlem
WilleRydmansaml
medlem
VilleSkinnarisd
medlem
KajTurunensaml
ersättare
MarkkuEestiläsaml
ersättare
MatsLöfströmsv.

Sekreterare var

utskottsrådMikaelKoillinen.