Direkt till innehållet

GrUU 59/2017 rd

Senast publicerat 28-06-2018 11:18

Utlåtande GrUU 59/2017 rd E 96/2017 rd Statsrådets utredning: Utveckling av EU: institutionella frågor

Grundlagsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Utveckling av EU: institutionella frågor (E 96/2017 rd): Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för utlåtande till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • lagstiftningsrådHeidiKaila
    statsrådets kansli
  • professorPäiviLeino-Sandberg.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

  • professorTuomasOjanen
  • biträdande professorJanneSalminen.

UTREDNINGEN

Se dokument E 96/2017 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (PeVL 59/2017 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar

att utskottet fäster uppmärksamhet vid de konstitutionella aspekter som nämns ovan. 
Helsingfors 15.12.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnnikaLapintievänst
vice ordförande
TapaniTöllicent
medlem
Anna-MajaHenrikssonsv
medlem
HannuHoskonencent
medlem
IlkkaKantolasd
medlem
AnttiKurvinencent
medlem
JaanaLaitinen-Pesolasaml
medlem
MarkusLohicent
medlem
LeenaMerisaf
medlem
VilleNiinistögröna
medlem
JuhaRehulacent
medlem
WilleRydmansaml
medlem
MattiTorvinenblå
ersättare
MatsLöfströmsv.

Sekreterare var

utskottsråd
LiisaVanhala.