Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

GrUU 8/2018 rd

Senast publicerat 13-07-2018 13:39

Utlåtande GrUU 8/2018 rd U 31/2016 rd  Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Dublin-systemet)

Grundlagsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Dublin-systemet) (U 31/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 5/2018 vp — U 31/2016 vp har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • ledande expertKukkaKrüger
    inrikesministeriet
  • resultatområdesdirektörMikkoMontin
    Migrationsverket
  • professorJukkaViljanen.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

  • juris doktorEevaNykänen
  • biträdande professorJanneSalminen.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtande GrUU 34/2016 rd i ärendet. 

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 270 och A / Asetus 604/2013 och hänvisning till Eutori EU/2016/0953. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 31/2016 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (PeVL 8/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar

att utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt i ärendet men fäster uppmärksamhet vid de konstitutionella aspekter som nämns ovan. 
Helsingfors 19.4.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnnikaLapintievänst
medlem
MariaGuzeninasd
medlem
Anna-MajaHenrikssonsv
medlem
IlkkaKantolasd
medlem
KimmoKiveläblå
medlem
AnttiKurvinencent
medlem
MiaLaihosaml
medlem
MarkusLohicent
medlem
LeenaMerisaf
medlem
WilleRydmansaml
medlem
ArtoSatonensaml
medlem
VilleSkinnarisd
medlem
MattiTorvinenblå
ersättare
MaaritFeldt-Rantasd
ersättare
MatsLöfströmsv
ersättare
BenZyskowiczsaml.

Sekreterare var

utskottsråd
MikaelKoillinen.