Direkt till innehållet

GrUU 9/2017 rd

Senast publicerat 29-05-2020 13:48

Utlåtande GrUU 9/2017 rd U 19/2017 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skyddet av privatliv och personuppgifter vid elektronisk kommunikation och upphävande av direktivet om integritet och elektronisk kommunikation

Grundlagsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skyddet av privatliv och personuppgifter vid elektronisk kommunikation och upphävande av direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (U 19/2017 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänstemanJohannaTuohino
  kommunikationsministeriet
 • specialsakkunnig i EU-ärendenAnuTalus
  justitieministeriet
 • dataombudsmanReijoAarnio
  dataombudsmannens byrå
 • professorJuhaLavapuro
 • professorTuomasOjanen.

STATSRÅDETS SKRIVELSE

Förslaget

Se EU-dokument COM(2017) 10 och hänvisning till Eutori EU/2017/0457. 

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 19/2017 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet PeVL 9/2017 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar

att utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt i ärendet men fäster uppmärksamhet vid de konstitutionella aspekter som nämns ovan. 
Helsingfors 24.3.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnnikaLapintievänst
vice ordförande
TapaniTöllicent
medlem
Anna-MajaHenrikssonsv
medlem
AnttiHäkkänensaml
medlem
IlkkaKantolasd
medlem
KimmoKiveläsaf
medlem
JaanaLaitinen-Pesolasaml
medlem
LeenaMerisaf
medlem
UllaParviainencent
medlem
WilleRydmansaml
medlem
VilleSkinnarisd
ersättare
MatsLöfströmsv.

Sekreterare var

utskottsråd
MikaelKoillinen.