Direkt till innehållet

JsUU 1/2019 rd

Senast publicerat 18-02-2020 11:00

Utlåtande JsUU 1/2019 rd E 11/2019 rd Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till ändring av genomförandeordningen (EU) nr 2017/1185 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller anmälan till kommissionen av uppgifter och handlingar (öppna marknader)

Jord- och skogsbruksutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till ändring av genomförandeordningen (EU) nr 2017/1185 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller anmälan till kommissionen av uppgifter och handlingar (öppna marknader) (E 11/2019 rd): Ärendet har lämnats till jord- och skogsbruksutskottet för utlåtande till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänstemanMaijaHeinonen
  jord- och skogsbruksministeriet
 • lagstiftningsrådAku-PetteriKorhonen
  jord- och skogsbruksministeriet
 • specialforskareCsabaJansik
  Naturresursinstitutet
 • direktörHeliTammivuori
  Livsmedelsindustriförbundet rf
 • juristMaricaTwerin
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • verkställande direktörKariLuoto
  Finlands Dagligvaruhandel rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • jord- och skogsbruksministeriet
 • Konkurrens- och konsumentverket.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se dokument E 11/2019 rd

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 11/2019 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (MmVL 1/2019 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Jord- och skogsbruksutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 27.6.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnneKalmaricent
vice ordförande
RitvaElomaasaf
medlem
HeikkiAuttosaml
medlem
SeppoEskelinensd
medlem
SatuHassigröna
medlem
MikkoLundénsaf
medlem
JariMyllykoskivänst
medlem
AndersNorrbacksv
medlem
RaimoPiirainensd
medlem
JenniPitkogröna
medlem
PirittaRantanensd
medlem
MikkoSavolacent
medlem
JennaSimulasaf
medlem
PeterÖstmankd.

Sekreterare var

utskottsråd
CarlSelenius.