Direkt till innehållet

JsUU 24/2018 rd

Senast publicerat 09-05-2019 16:18

Utlåtande JsUU 24/2018 rd U 56/2018 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (hållbar finansiering)

Jord- och skogsbruksutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (hållbar finansiering) (U 56/2018 rd): Ärendet har lämnats till jord- och skogsbruksutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (hållbar finansiering) (U 56/2018 rd): En kompletterande skrivelse (UJ 37/2018 vp — U 56/2018 vp) har lämnats till jord- och skogsbruksutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • finansexpertMillaKouri
  finansministeriet
 • forstrådHeikkiGranholm
  jord- och skogsbruksministeriet
 • näringsdirektörMarkoMäki-Hakola
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • expertJuhaRoppola
  Skogsindustrin rf.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • miljöministeriet
 • Finlands naturskyddsförbund rf
 • Naturresursinstitutet.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2018/1096, EU/2018/1163, EU/2018/1167, EU-dokument COM(2018), 353 final, COM(2018) 354 final, COM(2018) 355 final.  

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 56/2018 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska dokumentet (MmVL 24/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Jord- och skogsbruksutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt men med tonvikt på synpunkterna ovan och att det särskilt understryker att skogsbruket måste omfattas av medlemsstaternas beslutanderätt. 
Helsingfors 30.1.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnneKalmaricent
vice ordförande
KariKulmalablå
medlem
MarkkuEestiläsaml
medlem
PerttiHakanencent
medlem
TeuvoHakkarainensaf
medlem
HannaHalmeenpäägröna
medlem
LasseHautalacent
medlem
ReijoHongistoblå
medlem
SusannaKoskisaml
medlem
JuhaPylväscent
medlem
ArtoSatonensaml
medlem
HarryWallinsd
medlem
EerikkiViljanencent
medlem
PeterÖstmankd
ersättare
LauriIhalainensd

Sekreterare var

utskottsråd
CarlSelenius

AVVIKANDE MENING

Motivering

Se det finska dokumentet: MmVL 24/2018 vp. 

Avvikane mening

Kläm 

Jag anför

att stora utskottet beaktar det som sägs i avvikande meningen. 

Helsingfors 30.1.2019
HannaHalmeenpäägröna