Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

JsUU 28/2018 rd

Senast publicerat 25-03-2019 15:39

Utlåtande JsUU 28/2018 rd E 100/2018 rd  Statsrådets utredning: EU:s strategiska och långsiktiga vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi

Jord- och skogsbruksutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: EU:s strategiska och långsiktiga vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi (E 100/2018 rd): Ärendet har lämnats till jord- och skogsbruksutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört: 

 • konsultativ tjänstemanJaanaKaipainen
  jord- och skogsbruksministeriet
 • konsultativ tjänstemanMarjoNummelin
  miljöministeriet
 • programdirektörSirpaThessler
  Naturresursinstitutet
 • specialforskareEsa-JussiViitala
  Naturresursinstitutet
 • direktörJuhaRuippo
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • energi- och klimatchefAhtiFagerblom
  Skogsindustrin rf
 • expertHannaMattila
  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
 • programchefJussiNikula
  WWF Finland.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • professorKimTalus
  Östra Finlands universitet.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se Eu-dokument COM(2018) 773 och hänvisning till Eutori EU/2018/1797. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 100/2018 vp

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet MmVL 28/2018 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Jord- och skogsbruksutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt och betonar synpunkterna ovan. 
Helsingfors 6.3.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnneKalmaricent
vice ordförande
KariKulmalablå(delvis)
medlem
PerttiHakanencent
medlem
TeuvoHakkarainensaf
medlem
HannaHalmeenpäägröna
medlem
LasseHautalacent
medlem
SusannaKoskisaml
medlem
JariMyllykoskivänst
medlem
MatsNylundsv
medlem
JuhaPylväscent
medlem
ArtoSatonensaml
medlem
ArtoSatonenkok
medlem
HarryWallinsd
medlem
EerikkiViljanenkesk
medlem
PeterÖstmankd.

Sekreterare var

utskottsråd
CarlSelenius.

Avvikande mening

Motivering

Se det finska utlåtandet MmVL 28/2018 vp

Avvikande mening

Kläm 

Jag anser

att stora utskottet beaktar de framförda synpunkterna.  
Helsingfors 6.3.2019
HannaHalmeenpää / gröna