Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

JsUU 7/2016 rd

Senast publicerat 03-10-2016 12:40

Utlåtande JsUU 7/2016 rd B 10/2016 rd Regeringens årsberättelse 2015

Jord- och skogsbruksutskottet

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2015 (B 10/2016 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för utlåtande till revisionsutskottet senast 3.6.2016. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet påpekar att det kapitel som behandlar jord- och skogsbruksutskottets ansvarsområde i årsberättelsens bilaga 3 (Åtgärder med anledning av riksdagens uttalanden och ställningstaganden) inte innehåller de fyra punkterna i ställningstagandet under rubriken ”Landsbygden och ett välmående Finland, statsrådets redogörelse (SRR 5/2009 rd — RSk 7/2010 rd)” och inte heller uttalandet under rubriken ”Uppföljning av effekterna av att landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd läggs ned (RP 121/2013 rd — RSv 186/2013 rd)”. Punkterna i ställningstagandet och uttalandet borde ha ingått i den ifrågavarande delen. 

Utskottet anser att följande uttalanden fortfarande behövs och bör finnas kvar: 

Effekterna av viltskadelagen (RP 90/2008 rd — RSv 198/2008 rd) 

Landsbygden och ett välmående Finland, statsrådets redogörelse (SRR 5/2009 rd — RSk 7/2010 rd) 

Jaktvårdsavgifterna (RP 237/2010 rd —RSv 275/2010 rd) 

Köttbesiktningen på små slakterier (RP 293/2010 rd — RSv 333/2010 rd) 

Upphandlingsförfarandet för investeringar vid gårdsbruksenheter (RP 294/2010 rd — RSv 367/2010 rd) 

Försäkringsstöd för kommersiellt fiske (RP 129/2012 rd — RSv 151/2012 rd) uttalande 2 

Godkända arealer för jordbruksskiften (RP 156/2012 rd — RSv 7/2013 rd) 

Ändring av skogslagen (RP 75/2013 rd — RSv 175/2013 rd) 

Uppföljning av effekterna av att landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd läggs ned (RP 121/2013 rd — RSv 186/2013 rd) 

Skatten på försäkringspremier för skördeskadeförsäkringar (RP 143/2013 rd — RSv 196/2013 rd) 

Redogörelsen om livsmedelssäkerheten 2013—2017 (SRR 5/2013 rd — RSk 5/2014 rd) 

Genomförandet av den skogspolitiska redogörelsen (SRR 1/2014 rd — RSk 13/2014 rd) 

Utmönstring av onödig byråkrati kring stöd för landsbygdsutveckling (RP 195/2014 rd — RSv 200/2014 rd) 

Uttalanden om genomförandet av den reviderade jordbrukspolitiken (RP 140/2014 rd — RSv 229/2014 rd) 

Miljöersättningar inom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020 (RP 177/2014 rd — RSv 230/2014 rd) 

Bedömning av ändringsbehoven i lagen om samfhälligheter (RP 192/2014 rd — RSv 353/2014 rd) 

Omorganiseringen av fiskeriförvaltningen (RP 353/2014 rd — RSv 301/2014 rd) 

Ett register som omfattar alla de stöd av mindre betydelse som beviljats (RP 138/2014 rd — RSv 219/2014 rd) 

Strukturella reformer inom regionförvaltningen och miljöhälsovården (RP 235/2014 rd — RSv 344/2014 rd) 

Utskottet anser att följande uttalanden kan strykas: 

Centralen för utsädespotatis (RP 70/2002 rd — RSv 101/2002 rd)) 

Försäkringsstöd för kommersiellt fiske (RP 129/2012 rd — RSv 151/2012 rd) uttlande 1 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 20.5.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JariLeppäcent
vice ordförande
ReijoHongistosaf
medlem
MarkkuEestiläsaml
medlem
PerttiHakanencent
medlem
TeuvoHakkarainensaf
medlem
HannaHalmeenpäägröna
medlem
LasseHautalacent
medlem
AnneKalmaricent
medlem
KariKulmalasaf
medlem
JariMyllykoskivänst
medlem
MatsNylundsv
medlem
HarryWallinsd
medlem
EerikkiViljanencent
medlem
PeterÖstmankd
ersättare
JukkaKoprasaml.

Sekreterare var

utskottsråd
CarlSelenius.