Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

KoUU 10/2016 rd

Senast publicerat 12-10-2016 12:34

Utlåtande KoUU 10/2016 rd B 10/2016 rd Regeringens årsberättelse 2015

Kommunikationsutskottet

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2015 (B 10/2016 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 3.6.2016. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Kommunikationsutskottet behandlar här de uttalanden i berättelsen som gäller dess ansvarsområde och som godkänts på förslag av utskottet. 

Uttalanden som kan strykas

Kommunikationsutskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalanden och redogjorts för i berättelsen är tillräckliga eller att uttalandena i övrigt har blivit obehövliga:  

Utsläppsrätter för luftfart och flygplatsnätet (RP 209/2009 rdRSv 245/2009 rd

Bredband och informationssamhälle (SRR 10/2010 rdRSk 46/2010 rd

Trafikpolitiska redogörelsen (SRR 2/2012 rdRSk 17/2012 rd, uttalandena 1 och 4) 

Analys av frekvensauktionens konsekvenser (RP 72/2012 rdRSv 89/2012 rd

Ordnandet av uppgifter som gäller besiktning och enskilt godkännande av fordon (RP 17/2013 rdRSv 126/2013 rd, uttalandena 1 ja 2) 

Informationssamhällsbalken (RP 221/2013 rdRSv 106/2014 rd, uttalandena 1 ja 2) 

Uttalanden som ska stå kvar

Kommunikationsutskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalanden och redogjorts för i berättelsen inte är tillräckliga utan anser att uttalandena fortfarande är nödvändiga och att de bör finnas kvar i regeringens berättelse:  

Ett system med körkortspåföljder utifrån poäng (RP 212/2010 rdRSv 269/2010 rd

Genomgripande reform av lagstiftningen om farledsavgift (RP 65/2011 rdRSv 53/2011 rd

Trafikpolitiska redogörelsen (SRR 2/2012 rdRSk 17/2012 rd, uttalandena 2, 3, 5 och 6) 

Kommunikationspolitiskt program för elektroniska medier (SRR 4/2012 rdRSk 32/2012 rd, uttalande 4) 

Ordnandet av uppgifter som gäller besiktning och enskilt godkännande av fordon (RP 17/2013 rdRSv 126/2013 rd, uttalande 3) 

Informationssamhällsbalken (RP 221/2013 rdRSv 106/2014 rd, uttalandena 3, 4, 5 ja 6) 

Ändring av lagen om farledsavgift (RP 146/2014 rdRsv 138/2014 rd

Nya förflyttningshjälpmedel (RP 24/2015 rdRP 110/2015 rd

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 26.5.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AriJalonensaf
medlem
MarisannaJarvacent
medlem
JyrkiKasvigröna
medlem
JukkaKoprasaml
medlem
SunaKymäläinensd
medlem
Eeva-MariaMaijalacent
medlem
OutiMäkeläsaml
medlem
MarkkuPakkanencent
medlem
JariRonkainensaf
medlem
SatuTaavitsainensd
medlem
KatjaTaimelasd
medlem
AriTorniainencent.

Sekreterare var

utskottsråd
JuhaPerttula.