Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

KoUU 14/2017 rd

Senast publicerat 02-11-2017 10:52

Utlåtande KoUU 14/2017 rd U 38/2017 rd  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv och kommissionens förslag till rådets direktiv (ändring av eurovinjettdirektivet och EETS-direktivet)

Kommunikationsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv och kommissionens förslag till rådets direktiv (ändring av eurovinjettdirektivet och EETS-direktivet) (U 38/2017 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för utlåtande till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • överinspektörPyryTakala
  kommunikationsministeriet
 • konsultativ tjänstemanMarkusTeräväinen
  finansministeriet
 • ledande expertAndersGranfelt
  Trafiksäkerhetsverket
 • juristMattiKurth
  Trafiksäkerhetsverket
 • verkställande direktörMikaMäkilä
  Linja-autoliitto
 • verkställande direktörIiroLehtonen
  Finlands Transport och Logistik SKAL rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finlands näringsliv rf

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2017) 275, COM(2017) 276, COM(2017) 280 och hänvisning till Eutori EU/2017/1018, EU/2017/1024 samt EU/2017/2019. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 38/2017 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet LiVL 14/2017 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Kommunikationsutskottet meddelar.

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 27.9.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AriJalonenblåa
medlem
MikkoAlatalocent
medlem
JukkaKoprasaml
medlem
SusannaKoskisaml
medlem
SunaKymäläinensd
medlem
Eeva-MariaMaijalacent
medlem
JariMyllykoskivänst
medlem
JaniMäkeläsaf
medlem
MarkkuPakkanencent
medlem
SatuTaavitsainensd
medlem
KatjaTaimelasd
medlem
AriTorniainencent.

Sekreterare var

utskottsråd
MikaBoedeker.