Utlåtande
KoUU
25
2017 rd
Kommunikationsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning ("förordning om cybersäkerhet")
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning ("förordning om cybersäkerhet") (U 58/2017 rd): Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för utlåtande till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
specialsakkunnig i EU-ärenden
Jouni
Lind
statsrådets kansli
konsultativ tjänsteman
Piia
Nyström
kommunikationsministeriet
chef
Jukka-Pekka
Juutinen
Kommunikationsverket.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
försvarsministeriet
finansministeriet
F-Secure Oy.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2017) 477 final och hänvisning till Eutori EU/2017/1435. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 58/2017 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet LiVL 25/2017 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Kommunikationsutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 17.11.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Ari
Jalonen
blå
vice ordförande
Mirja
Vehkaperä
cent
medlem
Jyrki
Kasvi
gröna
medlem
Jukka
Kopra
saml
medlem
Susanna
Koski
saml
medlem
Suna
Kymäläinen
sd
medlem
Mats
Löfström
sv
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Jani
Mäkelä
saf
medlem
Markku
Pakkanen
cent
medlem
Jari
Ronkainen
saf
medlem
Satu
Taavitsainen
sd
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Mika
Boedeker.
Senast publicerat 16.1.2018 10:32