Senast publicerat 11-01-2022 10:33

Utlåtande KoUU 32/2021 rd U 61/2021 rd Kommunikationsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om att inrätta en social klimatfond

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om att inrätta en social klimatfond (U 61/2021 rd): Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Elina Vaara 
  miljöministeriet
 • specialsakkunnig i EU-ärenden Ilona Julkunen-Rexhepi 
  statsrådets kansli
 • budgetråd Panu Kukkonen 
  finansministeriet
 • konsultativ tjänsteman Vesa Kulmala 
  finansministeriet
 • specialsakkunnig Valtteri Härmälä 
  kommunikationsministeriet
 • medicinalråd Mikko Paunio 
  social- och hälsovårdsministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • arbets- och näringsministeriet
 • Folkpensionsanstalten
 • akademiforskare Timo Miettinen 
  Helsingfors universitet, Centrum för Europaforskning
 • Finlands Kommunförbund
 • Automobilförbundet rf
 • Autoalan Keskusliitto ry
 • Bilimportörerna och -industrin rf.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2021) 568. 

Statsrådets ståndpunkt

Se statsrådets skrivelse U 61/2021 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet LiVL 32/2021 vp

VALIOKUNNAN LAUSUNTO

Kommunikationsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 18.11.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Heikki Autto saml 
 
medlem 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jari Kinnunen saml 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
ersättare 
Jari Ronkainen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker. 
 

Avvikande mening

Motivering

Se det finska utlåtandet LiVL 32/2021 vp

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att stora utskottet beaktar det ovanstående. 
Helsingfors 18.11.2921
Heikki Autto saml 
 
Janne Heikkinen saml 
 
Jari Kinnunen saml 
 
Sheikki Laakso saf 
 
Jouni Kotiaho saf 
 
Jari Ronkainen saf