Utlåtande
KoUU
35
2018 rd
Kommunikationsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (avskaffande av tidsomställningar)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (avskaffande av tidsomställningar) (U 92/2018 rd): Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för utlåtande till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
ledamot av Europaparlamentet
Merja
Kyllönen
Europaparlamentet
ledamot av Europaparlamentet
Henna
Virkkunen
Europaparlamentet
enhetschef,
Elina
Thorström
kommunikationsministeriet
högskolepraktikant
Oskari
Stenius
kommunikationsministeriet
forskarprofessor
Timo
Partonen
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
programchef
Mikael
Sallinen
Arbetshälsoinstitutet
utvecklingschef
Annukka
Mäkinen
​Finlands Kommunförbund
Manager
Sami
Lahdensuo
Finnair Abp
professor, neurolog
Markku
Partinen
Helsingin Uniklinikka
direktör
Lea
Mäntyniemi
Finanssiala ry
verkställande direktör
Anna-Liisa
Tarvainen
Trafikskyddet
jurist
Sami
Hämäläinen
Turism- och Restaurangförbundet rf.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Finlands näringsliv rf
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Suomen Latu ry.
Inget yttrande av 
Gränsbevakningsväsendet
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2018) 639 final och hänvisning till Eutori EU/2018/1526. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 92/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (LiVL 35/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Kommunikationsutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 14.11.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Ari
Jalonen
blå
vice ordförande
Markku
Pakkanen
cent
medlem
Mikko
Alatalo
cent
medlem
Jyrki
Kasvi
gröna
medlem
Jukka
Kopra
saml
medlem
Mia
Laiho
saml
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Jani
Mäkelä
saf
medlem
Jari
Ronkainen
saf
medlem
Sofia
Vikman
saml
ersättare
Kauko
Juhantalo
cent
ersättare
Antti
Rantakangas
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Mika
Boedeker.
Senast publicerat 15-07-2019 09:12