Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

KoUU 37/2018 rd

Senast publicerat 12-04-2019 15:00

Utlåtande KoUU 37/2018 rd U 98/2018 rd  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online

Kommunikationsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online (U 98/2018 rd): Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänstemanMaijaRönkä
  kommunikationsministeriet
 • dataombudsmanReijoAarnio
  dataombudsmannens byrå
 • juristMarkoPriiki
  Kommunikationsverket Cybersäkerhetscentret
 • kriminalinspektörHeidiBjörk
  centralkriminalpolisen
 • chef för juridiska ärendenMarkoVuorinen
  Finnet-förbundet rf
 • expertMarjaHamilo
  Teknologiindustrin rf
 • juristAskoMetsola
  Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • inrikesministeriet
 • skyddspolisen
 • DNA Ab
 • Elisa Abp
 • Telia Finland Oyj.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2018/1541, EU-dokument COM(2018) 640 final. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 98/2018 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska dokumentet (LiVL 37/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Kommunikationsutskottet meddelar,

att det i övrigt omfattar statsrådets ståndpunkt i ärendet med anmärkningarna ovan utom i fråga om följande godkännandevillkor 1. definitionen på terrorisminnehåll online måste vara tydlig och tillämplig utan att offentliga förvaltningsuppgifter anförtros privata aktörer och 2. fristen för att avlägsna terrorisminnehåll online måste vara minst ett dygn. 
Helsingfors 29.11.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AriJalonenblå
vice ordförande
MarkkuPakkanencent
medlem
OlaviAla-Nissiläcent
medlem
JukkaKoprasaml
medlem
SunaKymäläinensd (delvis)
medlem
MiaLaihosaml
medlem
MatsLöfströmsv
medlem
Eeva-MariaMaijalacent
medlem
JariMyllykoskivänst
medlem
JaniMäkeläsaf
medlem
JariRonkainensaf
medlem
SatuTaavitsainensd
medlem
KatjaTaimelasd
medlem
AriTorniainencent
medlem
SofiaVikmansaml

Sekreterare var

utskottsråd
MikaBoedeker