Utlåtande
KoUU
41
2018 rd
Kommunikationsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen till Europaparlamentets och rådets förordningar om förberedelserna inför Förenade kungarikets utträde ur EU inom lufttrafiksektorn
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen till Europaparlamentets och rådets förordningar om förberedelserna inför Förenade kungarikets utträde ur EU inom lufttrafiksektorn (U 104/2018 rd): Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
ledande specialsakkunnig
Päivi
Jämsä
kommunikationsministeriet
konsultativ tjänsteman
Maaria
Mäntyniemi
kommunikationsministeriet
regeringsråd
Jenni
Rantio
kommunikationsministeriet.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se dokument: Eutori EU/2018/1877, EU/2018/1878, EU-dokument COM(2018) 893 final, COM(2018) 894 final.  
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 103/2018 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska dokumentet (LiVL 41/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Kommunikationsutskottet meddelar,
att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 30.1.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Ari
Jalonen
blå
medlem
Jyrki
Kasvi
gröna
medlem
Suna
Kymäläinen
sd
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Jani
Mäkelä
saf
medlem
Jari
Ronkainen
saf
medlem
Satu
Taavitsainen
sd
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Sofia
Vikman
saml
ersättare
Teuvo
Hakkarainen
saf
ersättare
Kauko
Juhantalo
cent
Sekreterare var
utskottsråd
Mika
Boedeker
Senast publicerat 21-05-2019 11:27