Senast publicerat 09-05-2021 20:34

Utlåtande KoUU 43/2018 rd U 63/2016 rd Kommunikationsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (U 63/2016 rd): Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (U 63/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 38/2018 rd — U 63/2016 rd har lämnats till kommunikationsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • upphovsrättsråd Viveca Still 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • ledande expert Päivi-Maria Virta 
  kommunikationsministeriet
 • specialforskare Milla Määttä 
  Konkurrens- och konsumentverket
 • direktör för kommunikation och samhällsrelationer Marcus Wiklund 
  Sanoma Media Finland Oy
 • Co-founder Aleksi Neuvonen 
  Demos Helsingfors
 • styrelseledamot Ahto Apajalahti 
  Electronic Frontier Finland - Effi ry
 • intressebevakningsdirektör Lauri Kaira 
  Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty)
 • direktör Satu Kangas 
  Medieförbundet rf
 • verksamhetsledare Antti Kotilainen 
  Musiikkituottajat - IFPI Finland ry
 • Senior Policy Analyst Jari-Pekka Kaleva 
  Neogames Finland ry
 • direktör Martti Kivistö 
  Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry
 • chefsjurist Jussi Mäkinen 
  Teknologiindustrin rf
 • jurist Asko Metsola 
  Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Rovio Entertainment Oyj
 • Supercell Ab
 • Tieto Abp
 • Medieförbundet rf
 • RadioMedia
 • Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry
 • Teknologiindustrin rf.

Inget yttrande av 

 • SCM Suomi Oy.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat ett utlåtande (KoUU 29/2016 rd) i ärendet. 

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 593 final och hänvisning till Eutori EU/2016/1480. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 63/2016 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (LiVL 43/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Kommunikationsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 7.2.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Ari Jalonen blå 
 
medlem 
Markku Pakkanen cent 
 
medlem 
Mikko Alatalo cent 
 
medlem 
Jyrki Kasvi gröna 
 
medlem 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Eeva-Maria Maijala cent 
 
medlem 
Jani Mäkelä saf 
 
medlem 
Jari Ronkainen saf 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Sofia Vikman saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Juha Perttula.