Utlåtande
KoUU
44
2018 rd
Kommunikationsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum (U 102/2018 rd): Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
överinspektör
Olli
Lehtilä
kommunikationsministeriet
dataombudsman
Reijo
Aarnio
dataombudsmannens byrå
biträdande direktör
Rauli
Paananen
Transport- och kommunikationsverket
kommunikationschef
Päivi
Tampere
Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2018) 630 final och hänvisning till Eutori EU/2018/1532. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 102/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (LiVL 44/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Kommunikationsutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 8.2.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Ari
Jalonen
blå
vice ordförande
Markku
Pakkanen
cent
medlem
Mikko
Alatalo
cent
medlem
Jyrki
Kasvi
gröna
medlem
Suna
Kymäläinen
sd
medlem
Mats
Löfström
sv
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Jani
Mäkelä
saf
medlem
Satu
Taavitsainen
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent
medlem
Sofia
Vikman
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Juha
Perttula.
Senast publicerat 26-03-2019 15:45