Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

KoUU 47/2018 rd

Senast publicerat 28-03-2019 11:06

Utlåtande KoUU 47/2018 rd U 107/2018 rd  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/757 för att ta hänsyn till IMO:s system för insamling av uppgifter om fartygs bränsleförbrukning

Kommunikationsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/757 för att ta hänsyn till IMO:s system för insamling av uppgifter om fartygs bränsleförbrukning (U 107/2018 rd): Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för utlåtande till stora utskottet. 

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2019) 38 final och A / Asetus 2015/757 och hänvisning till Eutori EU/2019/0424. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 107/2018 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (LiVL 47/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Kommunikationsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa mindre preciseringar. 
Helsingfors 28.2.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AriJalonenblå
vice ordförande
MarkkuPakkanencent
medlem
MikkoAlatalocent
medlem
JyrkiKasvigröna
medlem
JukkaKoprasaml
medlem
SunaKymäläinensd
medlem
MiaLaihosaml
medlem
MatsLöfströmsv
medlem
JariMyllykoskivänst
medlem
JaniMäkeläsaf
medlem
JariRonkainensaf
medlem
SatuTaavitsainensd
medlem
KatjaTaimelasd
medlem
AriTorniainencent
medlem
SofiaVikmansaml.

Sekreterare var

utskottsråd
MikaBoedeker.