Utlåtande
KoUU
48
2018 rd
Kommunikationsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om beredskap inom järnvägstrafiken inför Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om beredskap inom järnvägstrafiken inför Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (U 108/2018 rd): Ärendet har lämnats kommunikationsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
trafikråd
Risto
Saari
kommunikationsministeriet
utvecklingschef
Kaisa
Sainio
Transport- och kommunikationsverket
direktör
Jonna
Juslin-Uotila
VR-Group Ab.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se hänvisning till Eutori EU/2019/0456. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 108/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (LiVL 48/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Kommunikationsutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 1.3.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Ari
Jalonen
blå
vice ordförande
Markku
Pakkanen
cent
medlem
Mikko
Alatalo
cent
medlem
Jukka
Kopra
saml
medlem
Mia
Laiho
saml
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Jani
Mäkelä
saf
medlem
Jari
Ronkainen
saf
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent
medlem
Sofia
Vikman
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Mika
Boedeker.
Senast publicerat 24-04-2019 15:06