Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

KoUU 48/2018 rd

Senast publicerat 24-04-2019 15:06

Utlåtande KoUU 48/2018 rd U 108/2018 rd  Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om beredskap inom järnvägstrafiken inför Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

Kommunikationsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om beredskap inom järnvägstrafiken inför Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (U 108/2018 rd): Ärendet har lämnats kommunikationsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • trafikrådRistoSaari
    kommunikationsministeriet
  • utvecklingschefKaisaSainio
    Transport- och kommunikationsverket
  • direktörJonnaJuslin-Uotila
    VR-Group Ab.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se hänvisning till Eutori EU/2019/0456. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 108/2018 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (LiVL 48/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Kommunikationsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 1.3.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AriJalonenblå
vice ordförande
MarkkuPakkanencent
medlem
MikkoAlatalocent
medlem
JukkaKoprasaml
medlem
MiaLaihosaml
medlem
Eeva-MariaMaijalacent
medlem
JariMyllykoskivänst
medlem
JaniMäkeläsaf
medlem
JariRonkainensaf
medlem
KatjaTaimelasd
medlem
AriTorniainencent
medlem
SofiaVikmansaml.

Sekreterare var

utskottsråd
MikaBoedeker.