Senast publicerat 03-09-2021 14:12

UtlåtandeU 19/2021 rd Kommunikationsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobilnät i unionen

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobilnät i unionen (U 19/2021 rd): Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • konsultativ tjänsteman Katariina Vuorela 
    kommunikationsministeriet
  • jurist Sari Tujunen 
    Transport- och kommunikationsverket
  • juridisk chef Marko Lahtinen 
    Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument EU-dokument COM(2021) 85 

Statsrådets ståndpunkt

Se statsrådets skrivelse U 19/2021 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet LiVL 9/2021 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Kommunikationsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 22.4.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Kari Tolvanen saml 
 
medlem 
Paula Werning sd 
 
ersättare 
Raimo Piirainen sd 
 
ersättare 
Jari Ronkainen saf 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Juha Perttula.