Senast publicerat 15-11-2021 10:18

Utlåtande KuUU 14/2021 rd U 28/2021 rd E 62/2021 rd Kulturutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bestämmelserna om artificiell intelligens (Artificial Intelligence Act)Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Meddelande om en europeisk strategi för artificiell intelligens

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bestämmelserna om artificiell intelligens (Artificial Intelligence Act) (U 28/2021 rd): Ärendet har lämnats till kulturutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Meddelande om en europeisk strategi för artificiell intelligens (E 62/2021 rd): Ärendet har lämnats till kulturutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • planerare Kristine Alanko 
  arbets- och näringsministeriet
 • lagstiftningsråd Niklas Vainio 
  justitieministeriet
 • undervisningsråd Jonna Korhonen 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • regeringsråd Anna Vuopala 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • direktör för EU-ärenden Leena Sarvaranta 
  Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
 • forskningsdirektör Päivi Happonen 
  Riksarkivet
 • direktör Kristiina Hormia-Poutanen 
  Nationalbiblioteket
 • generaldirektör Heikki Mannila 
  Finlands Akademi
 • direktör Juha Vesala 
  IPR University Center
 • expert Samuli Maxenius 
  Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf
 • professor Samuel Kaski 
  Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Utbildningsstyrelsen
 • Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
 • Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf
 • Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund - SAKKI rf
 • Finlands Gymnasistförbund rf
 • Alliansen för Finlands Studerande - OSKU rf
 • Finlands studerandekårers förbund - SAMOK rf
 • Finlands studentkårers förbund FSF rf.

SKRIVELSEN OCH UTREDNINGEN

Förslaget

U 28/2021 rd

Se EU-dokument COM(2021) 206. 

E 62/2021 vp

Se EU-dokument COM(2021) 205. 

Statsrådets ståndpunkt

U 28/2021 rd

Se statsrådets skrivelse U 28/2021 rd

E 62/2021 rd

Se arbets- och näringsministeriets promemoria 25.5.2021 TEM2021-00327. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet SiVL 14/2021 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Kulturutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna i utlåtandet.  
Helsingfors 22.9.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Paula Risikko saml 
 
vice ordförande 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
medlem 
Marko Asell sd 
 
medlem 
Veronika Honkasalo vänst 
 
medlem 
Kaisa Juuso saf 
 
medlem 
Emma Kari gröna 
 
medlem 
Hilkka Kemppi cent 
 
medlem 
Mikko Kinnunen cent 
 
medlem 
Pasi Kivisaari cent 
 
medlem 
Ari Koponen saf 
 
medlem 
Pirkka-Pekka Petelius gröna 
 
medlem 
Sofia Vikman saml 
 
ersättare 
Juha Mäenpää saf 
 
ersättare 
Sari Tanus kd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Lahtinen.