Senast publicerat 09-05-2021 17:34

Utlåtande KuUU 2/2015 rd U 5/2015 rd Kulturutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om Finlands anslutning till det gemensamma europeiska forskningsinfrastrukturkonsortiet för språkresurser och språkteknologi (anslutning till konsortiet Clarin Eric)

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Finlands anslutning till det gemensamma europeiska forskningsinfrastrukturkonsortiet för språkresurser och språkteknologi (anslutning till konsortiet Clarin Eric) (U 5/2015 rd): Ärendet har lämnats till kulturutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört: 

 • undervisningsråd Petteri Kauppinen 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • expert Marko Peura 
  Helsingfors universitet
 • forskningsdirektör Krister Lindén 
  Helsingfors universitet
 • specialsakkunnig Toni Suutari 
  Institutet för de inhemska språken
 • utvecklingschef Ville Savolainen 
  CSC - IT-centret för vetenskap

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument A / Asetus 723/2009.  

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 5/2015 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet SiVL 2/2015 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Kulturutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 25.9.2015 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Tuomo Puumala cent 
 
vice ordförande 
Sanna Lauslahti saml 
 
medlem 
Li Andersson vänst 
 
medlem 
Ritva Elomaa saf 
 
medlem 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
medlem 
Jukka Gustafsson sd 
 
medlem 
Petri Honkonen cent 
 
medlem 
Laura Huhtasaari saf 
 
medlem 
Kimmo Kivelä saf 
 
medlem 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Sari Multala saml 
 
medlem 
Mikaela Nylander sv 
 
medlem 
Ulla Parviainen cent 
 
medlem 
Saara-Sofia Sirén saml 
 
medlem 
Jani Toivola gröna 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Kaj Laine.