Senast publicerat 09-05-2021 18:40

Utlåtande KuUU 5/2017 rd U 63/2016 rd Kulturutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (U 63/2016 rd): Ärendet har lämnats till kulturutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • upphovsrättsråd Viveca Still 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • direktör Jorma Waldén 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • professor Taina Pihlajarinne 
  Helsingfors universitet
 • jurist Pekka Heikkinen 
  Nationalbiblioteket
 • jurist Anu Pitkänen 
  Rundradion
 • byråchef Virva Nousiainen-Hiiri 
  Helsingfors stadsbibliotek
 • direktör för samhällskontakter Petra  Wikström 
  MTV Ab
 • Head of Legal, Technology and Public Affairs Ismo Huhtanen 
  Sanoma Media Finland Oy
 • chef för medialicensiering Juhani Ala-Hannula 
  Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys GRAMEX ry
 • verkställande direktör Valtteri Niiranen 
  Kopiosto
 • intressebevakningsdirektör Lauri Kaira 
  Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty)
 • direktör Satu Kangas 
  Medieförbundet rf
 • verksamhetsledare Antti Kotilainen 
  Musiikkituottajat - IFPI Finland ry
 • intressechef Johanna Halkola 
  RadioMedia
 • verksamhetsledare Anne Salomaa 
  Sanasto rf
 • jurist Pekka Heikkinen 
  Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund rf
 • juridisk ombudsman Albert Mäkelä 
  Företagarna i Finland rf
 • direktör Martti Kivistö 
  Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry
 • jurist Jussi Mäkinen 
  Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • Finlands näringsliv rf
 • Centralhandelskammaren
 • Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunta.

STATSRÅDETS SKRIVELSE

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 593 och hänvisning till Eutori EU/20161480. 

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 63/2016 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet SiVL 5/2017 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Kulturutskottet meddelar

att utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt i ärendet men anser det nödvändigt att beakta synpunkterna ovan vid den fortsatta beredningen av kommissionens förslag. 
Helsingfors 23.3.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Tuomo Puumala cent 
 
vice ordförande 
Sanna Lauslahti saml 
 
medlem 
Outi Alanko-Kahiluoto gröna 
 
medlem 
Li Andersson vänst 
 
medlem 
Ritva Elomaa saf 
 
medlem 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
medlem 
Jukka Gustafsson sd 
 
medlem 
Laura Huhtasaari saf 
 
medlem 
Ilkka Kantola sd 
 
medlem 
Kimmo Kivelä saf 
 
medlem 
Sari Multala saml 
 
medlem 
Mikaela Nylander sv 
 
medlem 
Ulla Parviainen cent 
 
medlem 
Pekka Puska cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Kaj Laine.