Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

LaUU 1/2020 rd

Senast publicerat 28-02-2020 12:45

Utlåtande LaUU 1/2020 rd U 11/2019 rd  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av förordningen om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) och effektiviteten i Olafs utredningar (revidering av Olaf-förordningen)

Lagutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av förordningen om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) och effektiviteten i Olafs utredningar (revidering av Olaf-förordningen) (U 11/2019 rd): Ärendet har lämnats till lagutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • konsultativ tjänstemanToniTiala
    finansministeriet
  • konsultativ tjänstemanMiiaLjungqvist
    justitieministeriet
  • statsåklagareRitvaSahavirta
    Åklagarmyndigheten.

Samband med andra handlingar

Lagutskottet har tidigare behandlat ärendet E 62/2018 rd och lämnat utlåtandet LaUB 20/2018 rd i ärendet. 

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2018) 338. 

Statsrådets ståndpunkt

Se statsrådets skrivelse U 11/2019 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet LaVL 1/2020 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Lagutskottet meddelar

att det omfattar statrådets ståndpunkt med kompletteringarna ovan. 
Helsingfors 12.2.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
LeenaMerisaf
vice ordförande
SandraBergqvistsv
medlem
HannaHuttunencent
medlem
SaaraHyrkkögröna
medlem
PihlaKeto-Huovinensaml
medlem
TuomasKettunencent
medlem
AnteroLaukkanenkd
medlem
MatiasMäkynensd
medlem
JouniOvaskacent
medlem
MariRantanensaf
medlem
RuutSjöblomsaml
medlem
MirkaSoinikoskigröna
medlem
SebastianTynkkynensaf
medlem
JohannesYrttiahovänst
ersättare
PauliKiurusaml.

Sekreterare var

utskottsråd
MikkoMonto.