Senast publicerat 30-12-2021 09:30

Utlåtande LaUU 15/2021 rd U 44/2021 rd Lagutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till konventionen om erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till konventionen om erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område (U 44/2021 rd): Ärendet har lämnats till lagutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringssekreterare Maija Leppä 
  justitieministeriet
 • tingsdomare Karita Lassila 
  Helsingfors tingsrätt
 • advokat Anna-Maria Tamminen 
  Finlands Advokatförbund
 • expert Juho Mäki-Lohiluoma 
  Finlands näringsliv rf
 • professor Ulla Liukkunen. 

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2021) 388. 

Statsrådets ståndpunkt

Se skrivelsen U 44/2021 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet LaVL 15/2021 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Lagutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 7.10.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Leena Meri saf 
 
vice ordförande 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
medlem 
Hanna Huttunen cent 
 
medlem 
Marko Kilpi saml 
 
medlem 
Mari Rantanen saf 
 
medlem 
Suldaan Said Ahmed vänst 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Sebastian Tynkkynen saf 
 
medlem 
Paula Werning sd 
 
ersättare 
Tuomas Kettunen cent 
 
ersättare 
Jari Kinnunen saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Tuokila.