Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

LaUU 18/2017 rd

Senast publicerat 29-05-2020 13:30

UtlåtandeU 13/2016 rd U 46/2017 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och ECRIS-systemet)Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (det centraliserade ECRIS-TCN-systemet)

Lagutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och ECRIS-systemet) (U 13/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 33/2017 vp - U 46/2017 vp har lämnats till lagutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört: 

 • lagstiftningsrådTanjaInnanen
  justitieministeriet
 • lagstiftningsrådHanneleTaavila
  inrikesministeriet
 • polisinspektörJenniJuslén
  Polisstyrelsen
 • registerchefTeemuMikkola
  Rättsregistercentralen
 • dataombudsmanReijoAarnio
  dataombudsmannens byrå.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Riksåklagarämbetet.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtandena LaUU 4/2016 rd, LaUU 10/2016 rd och LaUU 12/2017 rd i ärendet. 

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 7 och COM(2017) 344 samt hänvisningarna till Eutori EU/2016/0549 och EU/2017/1145. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 13/2016 rd och U 46/2017 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet LaVL 18/2017 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Lagutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med anmärkningarna i utlåtandet. 
Helsingfors 30.11.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
KariTolvanensaml
medlem
AriJalonenblå
medlem
JohannaKarimäkigröna
medlem
PiaKaumasaml
medlem
NiiloKeränencent
medlem
SunaKymäläinensd
medlem
MikkoKärnäcent
medlem
AnteroLaukkanenkd
medlem
SannaMarinsd
medlem
JohannaOjala-Niemeläsd
medlem
JuhaPylväscent
medlem
VilleTaviosaf.

Sekreterare var

utskottsråd
MikkoMonto.