Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

LaUU 4/2016 rd

Senast publicerat 23-05-2016 12:08

Utlåtande LaUU 4/2016 rd U 13/2016 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet)

Lagutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet) (U 13/2016 rd): Ärendet har lämnats till lagutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsrådTanjaInnanen
  justitieministeriet
 • överinspektör, polisavdelningenVirpiKoivu
  inrikesministeriet
 • konsultativ tjänstemanTuuliEerolainen
  Riksåklagarämbetet
 • registerchefTeemuMikkola
  Rättsregistercentralen.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • dataombudsmannens byrå
 • Polisstyrelsen.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 7. 

Statsrådets ståndpunkt

Se U 13/2016 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se LaVL 4/2016 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Lagutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 5.4.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
KariTolvanensaml
vice ordförande
EvaBiaudetsv
medlem
LauraHuhtasaarisaf
medlem
KatjaHänninenvänst
medlem
EmmaKarigröna
medlem
KatriKulmunicent
medlem
MikkoKärnäcent
medlem
AnteroLaukkanenkd
medlem
SannaMarinsd
medlem
OutiMäkeläsaml
medlem
AnttiRantakangascent
medlem
Mari-LeenaTalvitiesaml
medlem
VilleTaviosaf.

Sekreterare var

utskottsråd
MikkoMonto.