Senast publicerat 09-05-2021 18:52

Utlåtande LaUU 4/2017 rd U 1/2017 rd Lagutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (penningtvättsbrott)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (penningtvättsbrott) (U 1/2017 rd): Ärendet har lämnats till lagutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Sami Kiriakos 
  justitieministeriet
 • överinspektör Virpi Koivu 
  inrikesministeriet
 • statsåklagare Ritva Sahavirta 
  Riksåklagarämbetet
 • polisjurist Tommi Reen 
  Centralkriminalpolisen
 • professor Kimmo Nuotio. 

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • Helsingfors tingsrätt
 • Finlands Advokatförbund.

STATSRÅDETS SKRIVELSE

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 826 och hänvisning till Eutori EU/2016/1838. 

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 1/2017 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet LaVL 4/2017 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Lagutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med preciseringar. 
Helsingfors 16.3.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Kari Tolvanen saml 
 
medlem 
Laura Huhtasaari saf 
 
medlem 
Katja Hänninen vänst 
 
medlem 
Emma Kari gröna 
 
medlem 
Niilo Keränen cent 
 
medlem 
Suna Kymäläinen sd 
 
medlem 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Antti Rantakangas cent 
 
medlem 
Ville Tavio saf 
 
ersättare 
Susanna Koski saml 
 
ersättare 
Wille Rydman saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikko Monto.