Senast publicerat 09-05-2021 21:37

Utlåtande MiUU 1/2020 rd E 61/2019 rd Miljöutskottet Statsrådets utredning: Meddelande från EU-kommissionen om den europeiska gröna given (Green deal) 11.12.2019

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Meddelande från EU-kommissionen om den europeiska gröna given (Green deal) 11.12.2019 (E 61/2019 rd): Ärendet har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig i EU-ärenden Johanna Kentala-Lehtonen 
  statsrådets kansli
 • expert Katja Tuokko 
  arbets- och näringsministeriet
 • miljöråd Kristiina Niikkonen 
  miljöministeriet
 • konsultativ tjänsteman Marjo Nummelin 
  miljöministeriet
 • professor Jyri Seppälä 
  Klimatpanelen
 • verkställande direktör Jouni Keronen 
  Climate Leadership Coalition
 • expert Heidi Lettojärvi 
  Finlands näringsliv rf
 • expert på företagsansvar Elina Kamppi 
  Finanssiala ry
 • skogsdirektör Karoliina Niemi 
  Skogsindustrin rf
 • skyddsexpert Hanna Aho 
  Finlands naturskyddsförbund rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • forskningsenheten BIOS
 • Finsk Energiindustri rf
 • Finnwatch rf
 • STTK rf
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • WWF Finland.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se dokument E 61/2019 vp (endast på finska) och statsrådets kanslis promemoria 30.1.2020 VNEUS2020-00023. 

Statsrådets ståndpunkt

Se statsrådets skrivelse E 61/2019 vp (endast på finska). 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet YmVL 1/2020 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Miljöutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 12.3.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Hannu Hoskonen cent 
 
vice ordförande 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Petri Honkonen cent 
 
medlem 
Inka Hopsu gröna 
 
medlem 
Petri Huru saf 
 
medlem 
Mai Kivelä vänst 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Niina Malm sd 
 
medlem 
Sari Multala saml 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Ari Torniainen cent 
 
ersättare 
Jouni Kotiaho saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Ekroos. 
 

AVVIKANDE MENING

Motivering

Se det finska utlåtandet YmVL 1/2020 vp

Avvikande mening

Kläm 

Vi anser

att utskottet beaktar det som sagts ovan och att de inte omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 12.3.2020
Mauri Peltokangas saf 
 
Jouni Kotiaho saf 
 
Petri Huru saf