Senast publicerat 07-09-2021 10:39

Utlåtande MiUU 12/2021 rd E 51/2021 rd Miljöutskottet Statsrådets utredning: Kommissionens kommande förslag om att utvidga EU:s system för handel med utsläppsrätter till sjöfartssektorn

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Kommissionens kommande förslag om att utvidga EU:s system för handel med utsläppsrätter till sjöfartssektorn (E 51/2021 rd): Ärendet har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • specialsakkunnig Niina Honkasalo 
    kommunikationsministeriet
  • konsultativ tjänsteman Laura Aho 
    miljöministeriet
  • ledande expert Sinikka Hartonen 
    Rederierna i Finland rf.

Inget yttrande av 

  • WWF Finland.

STATSRÅDETS UTREDNING

Förslaget

Se E 51/2021 rd och kommunikationsministeriets promemoria 30.4.2021 LVM2021-00157. 

Statsrådets ståndpunkt

Se E 51/2021 rd och kommunikationsministeriets promemoria 30.4.2021 LVM2021-00157. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska utlåtandet YmVL 12/2021 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Miljöutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med betoning på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 20.5.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Hannu Hoskonen cent 
 
vice ordförande 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Petri Huru saf 
 
medlem 
Mai Kivelä vänst 
 
medlem 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Niina Malm sd 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Saara-Sofia Sirén saml 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Ari Torniainen cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Ekroos.