Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

MiUU 13/2016 rd

Senast publicerat 08-02-2017 12:44

Utlåtande MiUU 13/2016 rd B 10/2016 rd Regeringens årsberättelse 2015

Miljöutskottet

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2015 (B 10/2016 rd): Ärendet har remitterats till miljöutskottet för utlåtande till revisionsutskottet senast 3.6.2016. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • lagstiftningsrådRiittaKimari
    miljöministeriet
  • miljörådRiittaLevinen
    miljöministeriet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Miljöutskottet har behandlat ärendet beträffande sina uttalanden. Utskottet anser att följande uttalanden fortfarande behövs och bör finnas kvar: 

— Oljeskyddsfonden, finansiering (RP 167/2009 rd—RSv 231/2009 rd) 

— Översyn av vattenlagstiftningen och miljöförvaltningens resurser (RP 277/2009 rd—RSv 355/2010 rd), uttalande 1 och 3 

— Förordningen om avlopp i glesbygden och hantering av avloppsvatten i glesbygden (RP 179/2010 rd—RSv 288/2010 rd), uttalande 2 och 4 

— Revideringen av avfallslagen, verkställande och uppföljning (RP 199/2010 rd—RSv 360/2010 rd), 3 uttalanden 

— Ändring av innehållet i energicertifikat för byggnader (RSk 18/2014 rd—MI 1/2014 rd), 2 uttalanden 

— Bedömning av den strukturella säkerheten hos byggnader med stor spännvidd (RP 336/2014 rd—RSv 309/2014 rd), uttalande 2 

— Verkställandet av klimatlagen (RP 82/2014 rd—RSv 310/2014 rd). 

I fråga om följande uttalanden anser utskottet att regeringen har vidtagit tillräckliga åtgärder, och att uttalandena således kan strykas: 

— Förordningen om avlopp i glesbygden och hantering av avloppsvatten i glesbygden (RP 179/2010 rd—RSv 288/2010 rd), uttalande 1 

— Markanvändnings- och bygglagen, styrning av etableringen i planer (RP 309/2010 rd—RSv 365/2010 rd), uttalande 4 

— Miljötillstånd och tillsyn (RP 214/2013 rd—RSv 67/2014 rd), uttalande 1 och 2 

— Bedömning av den strukturella säkerheten hos byggnader med stor spännvidd (RP 336/2014 rd—RSv 309/2014 rd), uttalande 1. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Miljöutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 1.6.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
SatuHassigröna
medlem
AndersAdlercreutzsv
medlem
TiinaElovaarasaf
medlem
PetriHonkonencent
medlem
HannaKosonencent
medlem
RamiLehtosaf
medlem
Eeva-MariaMaijalacent
medlem
KaiMykkänensaml
medlem
MarttiMölsäsaf
medlem
NasimaRazmyarsd
medlem
KatjaTaimelasd
medlem
AriTorniainencent.

Sekreterare var

utskottsråd
MarjaEkroos.