Direkt till innehållet

MiUU 16/2018 rd

Senast publicerat 22-11-2018 13:51

Utlåtande MiUU 16/2018 rd Statsrådets utredning: Handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt, meddelande

Miljöutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt, meddelande (E 26/2018 rd): Ärendet har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • finansexpertMillaKouri
  finansministeriet
 • utvecklingspolitisk rådgivareNinaKataja
  utrikesministeriet
 • handelsrådKariVirtanen
  arbets- och näringsministeriet
 • branschdirektörJaanaTyynismaa
  Ramboll Finland Ab
 • expertSanteriSuominen
  Finlands näringsliv rf
 • expertElinaKamppi
  Finanssiala ry.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • miljöministeriet
 • Kepa rf
 • WWF Finland.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2018) 97 final. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 26/2018 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska dokumentet (YmVL 16/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Miljöutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 24.5.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
SatuHassigröna
vice ordförande
SilviaModigvänst
medlem
AndersAdlercreutzsv
medlem
TiinaElovaarablå
medlem
PetriHonkonencent
medlem
SusannaHuovinensd
medlem
OlliImmonensaf
medlem
PauliKiurusaml
medlem
HannaKosonencent
medlem
RamiLehtosaf
medlem
Eeva-MariaMaijalacent
medlem
RiittaMyllersd
medlem
VeeraRuohosaml
ersättare
Mari-LeenaTalvitiesaml.

Sekreterare var

utskottsråd
MarjaEkroos.