Senast publicerat 09-05-2021 20:32

Utlåtande MiUU 16/2018 rd Miljöutskottet Statsrådets utredning: Handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt, meddelande

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt, meddelande (E 26/2018 rd): Ärendet har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • finansexpert Milla Kouri 
  finansministeriet
 • utvecklingspolitisk rådgivare Nina Kataja 
  utrikesministeriet
 • handelsråd Kari Virtanen 
  arbets- och näringsministeriet
 • branschdirektör Jaana Tyynismaa 
  Ramboll Finland Ab
 • expert Santeri Suominen 
  Finlands näringsliv rf
 • expert Elina Kamppi 
  Finanssiala ry.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • miljöministeriet
 • Kepa rf
 • WWF Finland.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2018) 97 final. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 26/2018 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska dokumentet (YmVL 16/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Miljöutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 24.5.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Satu Hassi gröna 
 
vice ordförande 
Silvia Modig vänst 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Tiina Elovaara blå 
 
medlem 
Petri Honkonen cent 
 
medlem 
Susanna Huovinen sd 
 
medlem 
Olli Immonen saf 
 
medlem 
Pauli Kiuru saml 
 
medlem 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Eeva-Maria Maijala cent 
 
medlem 
Riitta Myller sd 
 
medlem 
Veera Ruoho saml 
 
ersättare 
Mari-Leena Talvitie saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Ekroos.