Utlåtande
MiUU
3
2019 rd
Miljöutskottet
Statsrådets utredning: EU:s registerförordning som utfärdas med stöd av LULUCF-förordningen samt ett särskilt undantag för Finland
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: EU:s registerförordning som utfärdas med stöd av LULUCF-förordningen samt ett särskilt undantag för Finland (E 38/2019 rd): Ärendet har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
forstråd
Heikki
Granholm
jord- och skogsbruksministeriet
miljöråd
Jarmo
Muurman
miljöministeriet
forskningsprofessor
Raisa
Mäkipää
Naturresursinstitutet
ordförande
Markku
Ollikainen
Klimatpanelen
gruppchef
Sampo
Soimakallio
Finlands miljöcentral.
UTREDNINGEN
Förslaget
Jord- och skogsbruksministeriet lämnade en utredning till riksdagen. (Liiteasiakirja Perusmuistio, Valtioneuvoston E-selvitys E 38/2019 vp). 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet YmVL 3/2019 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Miljöutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 23.10.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Hannu
Hoskonen
cent
vice ordförande
Tiina
Elo
gröna
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Inka
Hopsu
gröna
(delvis)
medlem
Petri
Huru
saf
medlem
Mai
Kivelä
vänst
medlem
Johan
Kvarnström
sd
medlem
Sheikki
Laakso
saf
medlem
Niina
Malm
sd
medlem
Sari
Multala
saml
(delvis)
medlem
Mikko
Ollikainen
sv
medlem
Mauri
Peltokangas
saf
medlem
Saara-Sofia
Sirén
saml
medlem
Hussein
al-Taee
sd
(delvis)
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Marja
Ekroos.
AVVIKANDE MENING
Motivering
Se det finska utlåtandet YmVL 3/2019 vp
Avvikande mening
Vi föreslår
att stora utskottet inte omfattar statsrådets ståndpunkt utan beaktar frågorna ovan som förhandlingsmål för Finland. 
Helsingfors 23.10.2019
Mauri
Peltokangas
saf
Petri
Huru
saf
Sheikki
Laakso
saf
Senast publicerat 12-11-2019 10:39